Lokaler

Vi har lokaler i både Gørlevhallen og Kalundborghallerne, som kan lejes til møder og diverse arrangementer.

Ring og hør nærmere.